شیمیایی بسپار لیا

شیمیایی بسپار لیا


محصولات / خدمات

خمیرهای پیگمنتی چاپ در صنعت نساجی -

خمیرهای پیگمنتی چاپ در صنعت نساجی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

خمیر درزگیر بشکه -

خمیر درزگیر بشکه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

پلاستی سایزر dbp -

پلاستی سایزر dbp

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

رزین آلکید مدیوم اویل - LIALKYD M4811 Wx-60

رزین آلکید مدیوم اویل

مدل : LIALKYD M4811 Wx-60

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

رزین آلکید لانگ اویل - Lialkyd L6012 W-60

رزین آلکید لانگ اویل

مدل : Lialkyd L6012 W-60

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

روغن سویای اپوکسی شده - Liaflex 6500

روغن سویای اپوکسی شده

مدل : Liaflex 6500

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
پست الکترونیک :
تلفن: +982177539198
آدرس: تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به سه راه طالقانی - پلاک 265 - طبقه اول
کد پستی: 1613935619

ارسال پیامبه بالا بروید